Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn jest w własnych realiach standardem? W jaki styl podejmuje się do ostatniej kwestii w własnych fabrykach?

O ile z potrzeby mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze liczniejsza kwota zarządzających produkcją, o tyle że jest przeznaczyć wykonywania w tym kierunku mianem standardu. Z części bogatego doświadczenia wdrożeniowego polskiej marki mogę stwierdzić, że jesteśmy dość do robienia ze standardami wewnętrznymi, charakterystycznymi dla każdej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym stanowiskiem w mocy kraju. W wszelkiej ze współpracujących z nami firm pracownicy są w stanie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi biurami jest ciężkie, ze względu na posiadanie z swoich algorytmów liczenia OEE. Uważa więc na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w zajęciach na praca poprawy efektywności produkcji przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czy nie) w rozmiarze metodologii powiązanej z prawdziwym jego wierzeniem. Jest dodatkowo dobrze do sprawienia w tym kierunku, oraz drinkiem z efektów wsparcia firmy DSR jest oczywiście zachęcanie do stosowania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co powoduje nam informacja powstająca ze wskaźników OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to kluczowy wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w teraźniejszych etapach jest on ściśle skojarzony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu symptomowi możemy robić działania doskonalące produkcję, skupiając się na placach o najniższym wskaźniku. Istotnym problemem, wpływającym na informację wynikającą z interpretacji OEE, jest rodzaj tworzenia tego wskaźnika. Powszechnie uznany w Polsce, uproszczony sposób jego polegania, polegający na tworzeniu stosunku czasu produkcji dobrych jakościowo produktów do prostego czasu pracy maszyny kupi na stwierdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada natomiast na kluczowe pytanie: co stanowi źródłem odchyleń a na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii kupi na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z nowego poziomu zarządczego może robić diametralnie różnie. Z tematu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu dano do przygotowania konkretną partię materiału a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w ziemiach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest szansę rzeczy w kroku ciągłym natomiast nie była obciążona w następnej części doby jej objaw dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane dane z produkcji związane z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) pozwalają na zastosowanie holistycznego dołączenia do podejmowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do robienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna z trzech różnych wagi a toż obecnie w ich nazwy należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze objawów jest dostępność maszyn. Kwotę ta znaczy czas, w jakim potrafimy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jak stosunek planowanego czasu praktyce oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, wyglądanie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność rozumiana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje więc po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była prosta do momentu, w jakim właśnie pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Rzeczywisty czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest sytuację wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych wspólnych z prawami jakościowymi do całych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy podjąć od wyznaczenia tych trzech wartości oraz wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w danym przedsiębiorstwie dysponuje najważniejszy zysk na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w wartości produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji oraz własnych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak i zastosowania zależna jest z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, i jest wpływ na ilość wskaźnika OEE

W jaki styl trendy połączone z Przemysłem 4.0 i IoT wpływają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ustępuje wątpliwości, że powszechne stosowanie metody informatycznych w przemyśle, będące u podstaw Przemysłu 4.0, natomiast w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność stosowania tego wskaźnika. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – stanowi samo w sobie znaczącą poprawę wartości w ciągu tworzenia wskaźnika OEE. Zapoznawanie się maszyn eliminuje błędy, kupi na kontrolowanie i wybieranie żyć w toku rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z planami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich maszyn. To myśl najbliższej przyszłości a instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w projekcie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments