Karta pobytu

Karta pobytu Łobez

W ostatnim czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane prawo na pobyt czasowy stanowi samotnym spośród najbardziej prostych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla gości z zagranicy, tworzonych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi daleko dużo, jednakże najczęstszym czynnikiem jest rozpoczęcie pracy, co ma większość składanych […]

Czytaj więcej